Bước 1. Bấm vào các nút "Đặt mua hàng" hoặc "Đăng kí đặt hàng"

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 2. Nhập thông tin đăng kí đặt mua hàng

Bước 3. Bấm "Đăng kí đặt hàng" để hoàn thành, nhân viên của shop sẽ liên hệ với KH sau khi nhận được đăng kí mua hàng